वस्तू व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र शासन, भारत
कर भरा, राष्ट्र घडवा
GOM Metting
GOM Metting 13.02.2023
एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार
"वस्तू व सेवा कर"
ई-वे बिल
रु. ५० हजारावरील मालवाहतुकी साठी अनिवार्य
GST Meeting 2
GST Meeting 2

सुस्वागतम

अप

लक्ष्यवेध

अपखाली

दृष्टीक्षेपात माहिती

अपखाली
  • आपला अभ्यागत क्रमांक: 330968
अंतिम अद्ययावत दिनांक: डिसेंबर 9, 2023 up