वस्तू व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र शासन, भारत
कर भरा, राष्ट्र घडवा
वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी
१ जुलै २०१७
एक राष्ट्र एक कर
"वस्तू व सेवा कर"
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर
"वस्तू व सेवा कर हा महाराष्ट्र शासनाच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत आहे"
''व्यवसायसुलभता''
महाराष्ट्र शासन

सुस्वागतम

अप

लक्ष्यवेध

अपखाली

दृष्टीक्षेपात माहिती

अपखाली
  • आपला अभ्यागत क्रमांक: 245125
अंतिम अद्ययावत दिनांक: एप्रिल 19, 2018 up