सर्व ई-सेवांशी संबंधित समस्यांसाठी मदत कक्षाकडे (हेल्पडेस्क)सेवा विनंती नोंदवावी,याबाबत संकेत माहिती व्यवस्थापकांशी संपर्क करू नये.

सर्व ई-सेवांशी संबंधित समस्यांसाठी मदत कक्षाकडे (हेल्पडेस्क)सेवा विनंती नोंदवावी,याबाबत संकेत माहिती व्यवस्थापकांशी संपर्क करू नये.