"३१.०३.२०१६ पर्यंतच्या कालावधीतील ई-सीएसटी नमुन्यांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा महाजीएसटी पोर्टल (www.mahagst.gov.in) वर उपलब्ध केली गेली आहे. कृपया व्यापारी परिपत्रक क्र. ११टी / २०१८ चा संदर्भ घ्यावा."

"३१.०३.२०१६ पर्यंतच्या कालावधीतील ई-सीएसटी नमुन्यांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा महाजीएसटी पोर्टल (www.mahagst.gov.in) वर उपलब्ध केली गेली आहे. कृपया व्यापारी परिपत्रक क्र. ११टी / २०१८ चा संदर्भ घ्यावा."