जुलै २०१७ महिन्याचे आदान सेवा वितरकांसाठीचे (आईएसडी) फॉर्म जीएसटीआर-६ भरण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे.