कोविड-१९ लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे हेल्पडेस्क टोल-फ्री नंबर 18002259900 उपलब्ध होणार नाही.व्यापाऱ्यांनी त्यांचे प्रश्न संकेतस्थळावरील सेवेसाठी विनंतीद्वारे सादर करावेत

कोविड -१९ लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे हेल्पडेस्क टोल-फ्री नंबर 18002259900 उपलब्ध होणार नाही. व्यापाऱ्यांनी त्यांचे प्रश्न संकेतस्थळावरील सेवेसाठी विनंतीद्वारे सादर करावेत. https://www.mahagst.gov.in/en/service-request