निविष्टी कराची जमा रक्कम भाग-७

निविष्टी कराची जमा रक्कम भाग-७