महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागासाठी विडिओ कॉन्फरन्सिंग उपकरणे आणि अनुषंगिक समर्थन सेवा खरेदी करण्यासाठीची निविदा

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागासाठी विडिओ कॉन्फरन्सिंग उपकरणे आणि अनुषंगिक समर्थन सेवा खरेदी करण्यासाठीची निविदा भरण्याची अंतीम तारीख १९/०७/२०१९ (सायं.०५:०० वाजेपर्यंत)अशी वाढविण्यात आली आहे. सदरील निविदा https://mahatenders.gov.in व विभागाच्या संकेत स्थळावरील डाउनलोड विभागात >> निविदा/सूचना/जाहिरातींमध्ये उपलब्ध आहे.