सामान्य तांत्रिक समस्या आणि GSTN ने त्याकरिता दिलेले समाधान