"भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रारींसाठी मा.श्री. कु.सरंगल, मुख्य दक्षता अधिकारी, विक्रीकर विभाग यांना ०२२/२३७६००१२, २३७६०८८३ येथे संपर्क करा."

"भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रारींसाठी मा.श्री. कुलवंत सरंगल (भापोसे), अप्पर पोलीस महासंचालक व मुख्य दक्षता अधिकारी, विक्रीकर विभाग महाराष्ट्र शासन मुंबई यांना ०२२/२३७६००१२, २३७६०८८३ या क्रमांकावर संपर्क करा."