नोंदीत जीवित व्यापाऱ्यांची संख्या  (३१ मार्च २०१८ रोजी )

नोंदीत जीवित व्यापाऱ्यांची संख्या  (३१ मार्च २०१८ रोजी )
कायद्याचे नाव 

नोंदीत जीवित व्यापाऱ्यांची संख्या

वस्तू व सेवा कर कायदा ( एसजीएसटी)

(महाराष्ट्र राज्याच्या  वाटणीचे )

९१०२१३  
मूल्यवर्धित कर(व्हॅट) कायदा २०६१२ 
व्यवसाय कर कायदा  (नोंदणी ) ४०१३८१ 
व्यवसाय कर कायदा (नाव नोंदणी ) २४०३८५६ 
एकूण ३७३६०६२