प्रलंबित स्थलांतरण: जीएसटीएनने निवडलेली/नाकारलेली प्रकरणे