Periodicity of MVAT/CST Dealers for F.Y. 2022-23 is available in the “What’s New” section.

MVAT/CST कायद्यांतर्गत व्यापाऱ्यांची कालावधी 2022-23 साठीची पिरिओडीसिटी "नविन संदेश" येथे उपलब्ध आहे.