"Please click 'Order Dues Payment' to make payments of dues of Assessment, Interest, Penalty and Fees."

"कृपया निर्धारणा, व्याज व शास्ती भरण्यासाठी 'ऑर्डर ड्यूज पेमेंट' वर क्लिक करा."