पीटीआरसी रिटर्न भरणाऱ्यांनी कृपया लक्ष द्या: जर चलन कालावधी आणि रिटर्न कालावधी वेगवेगळा असेल तर नोडल व्यवसाय कर अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा.

पीटीआरसी रिटर्न भरणाऱ्यांनी कृपया लक्ष द्या : - जर चलन कालावधी आणि रिटर्न कालावधी वेगवेगळा असेल तर नोडल व्यवसाय कर अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा. पीटीआरसी टीन - डेस्क मॅपिंग यादी "नवीन संदेश " या विभागात उपलब्ध आहे.