ज्या स्थलांतरित करदात्यांनी अनावधानाने नोंदणी आवेदन रद्द करण्यासाठी (REG २९) सादर / भरला गेला असेल , त्यांचा जीएसटीएन क्रमांक कार्यरत (Active ) करण्यासाठी त्यांनी नोडल अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.

ज्या स्थलांतरित करदात्यांनी अनावधानाने नोंदणी आवेदन रद्द करण्यासाठी (REG २९) सादर / भरला गेला असेल , त्यांचा जीएसटीएन क्रमांक कार्यरत (Active ) करण्यासाठी त्यांनी नोडल अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.